Šaujamieroča kursi-jaunums!


NVA kursi (bezdarbnieku kursi)
21.04.2022.

Mācību centrs MBR piedāvā kursus šaujamieroča atļaujas saņemšanai. Mācību materiāli iekļauti piedāvājumā.

Pirms šaujamieroča (izņemot medību šaujamieroci) vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča pirmreizējas iegādes fiziskā persona nokārto kvalifikācijas pārbaudījumu par ieroču un munīcijas aprites kārtību un apliecina prasmi rīkoties ar ieroci.

Kvalifikācijas pārbaudījumu atkārtoti kārto personas, kurām ieroča (izņemot medību šaujamieroci) glabāšanas atļauja vai nēsāšanas atļauja anulēta par ieroča vai munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, glabāšanas, nēsāšanas, pārvadāšanas vai realizēšanas noteikumu pārkāpumiem.

Fiziskajām personām, kuras vēlas saņemt ieroča atļauju ir jāveic veselības pārbaude un jānokārto pirmās palīdzības kursu 15 stundu apjomā. Veselības pārbaudi veic, lai izvērtētu fiziskās personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem un noteiktu, vai personai nav diagnosticēti psihiski traucējumi, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība, uzvedības traucējumi, fiziski trūkumi, kuru dēļ persona nav spējīga lietot šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci.

Apmācība notiek:

Rīgā, Brīvības iela 162/2;

Liepājā, Lielā ielā 6;

Daugavpilī, Rīgas iela 65.

Izmaksas:

Šaujamieroču apmācības kurss – 100,-EUR;

Pirmās palīdzības kurss – 50,-EUR;

Medkomisija – 100,-EUR;

Maksa par pārbaudījuma kārtošanu Valsts policijā - 65,46 EUR

Ieroča iegādāšanās atļaujas un ieroča glabāšanas atļaujas vai ieroča nēsāšanas atļaujas saņemšana: lai varētu iegādāties medību, sporta vai pašaizsardzības šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, ir nepieciešams saņemt ieroča iegādāšanās atļauju un pēc ieroča iegādes un reģistrācijas – ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauju. Ieroča atļaujas saņemšanai personai ir jāvēršas Valsts policijas reģionālajā pārvaldē atbilstoši savai deklarētajai dzīvesvietai vai nekustamā īpašuma atrašanās vietai, kurā paredzēta ieroča un munīcijas glabāšana. Prasības ieroča iegādāšanās un ieroča glabāšanas atļaujas vai ieroča nēsāšanas atļaujas saņemšanai Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 22.panta pirmā, otrā un trešā daļa nosaka šādas prasības, kas jāizpilda, lai varētu saņemt šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās atļauju:

 - Pirms šaujamieroča (izņemot medību šaujamieroča) vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča pirmreizējas iegādāšanās personai ir jānokārto kvalifikācijas pārbaudījums attiecībā uz ieroču un munīcijas aprites kārtību un jāapliecina prasme rīkoties ar ieroci (Ieroču eksāmens): Pārbaudījums par ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci Pārbaudījums par ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci (ieroču eksāmens) notiek vienu reizi nedēļā Rīgā, Klijānu ielā 4 - trešdienās no plkst.14.00. Lai varētu kārtot ieroču eksāmenu, personai iepriekš ir jāpiesakās, sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: as@vp.gov.lv. Ieroču eksāmens ir maksas pakalpojums! Līdz noteiktajai ieroču eksāmena kārtošanas dienai personai ir jāsamaksā noteiktā maksa par pārbaudījuma kārtošanu - 65,46 EUR (maksā par atkārotu eksāmena kārtošanu – 53.30 EUR.) Ieroču eksāmens ir jākārto valsts valodā! Ieroču eksāmens ir jākārto: - personām, kuras vēlas saņemt ieroča glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju: a) pašaizsardzības šaujamierocim; b) darba (dienesta) šaujamierocim; c) sporta šaujamierocim un lielas enerģijas pneimatiskajam ierocim. Atļauja šaujamieroču vai lielās enerģijas pneimonisko ieroču iegādei, glabāšanai vai nešanai ir aizliegts izsniegt sekojošai personai: - kam ir sodāmība par kriminālo pārkāpumu triju gadu laikā pēc soda izciešanas; - kam ir divas vai vairāk sodāmības par kriminālo pārkāpumu (neatkarīgi no soda anulēšanas vai atcelšanas); - kam ir sodāmība par nozieguma īstenošanu (neatkarīgi no soda anulēšanas vai atcelšanas); - kam ir konstatēti psihiskie traucējumi, vai kam tādi bija kontrastēti agrāk un ir medicīniskā prognoze par to atkārtotības iespējām, vai kas atrodas uzskaitē (reģistrā) alkoholisma, narkomānijas vai toksikomānijas medicīnas iestādē; - kas, fizisko trūkumu rezultātā, nav spējīgs izmantot šaujamo ieroci vai lielās enerģijas pneimonisko ieroci; - kas pēdējo divu gadu laikā pakļāvās administratīviem sodiem par pārkāpumiem, kas ir saistīti ar alkohola, narkotisko, prihotropo vai toksisko vielu lietošanu, par sīko huligānismu, vai par kādu Valsts policijā ir ziņas par to, ka viņa ierocis tika ļaunprātīgi izmantots vai arī kas minēja nepamatotus iemeslus ieroča iegādei; - par kuru valsts policijai, prokuratūrai vai valsts drošības iestādēs ir ziņas, kas apmierina šīs personas piederību aizliedzošiem kara vai bruņotiem grupējumiem, sabiedriskām organizācijām (partijām) vai to apvienošanām, nereģistrētiem likumā paredzētā kārtībā; - kam nav deklarētas (nereģistrētas) dzīves vietas; - kas nav piesaistīts kriminālatbildībai par kriminālās darbības veikšanu. - ja Jums rodas šaubas un kādreiz bija likuma pārkāpumu, uz kuru pamata var atteikt atļaujas izsniegšanā, Jūs to uzzināsiet tikai pēc šaujamā ieroča iegādes pieteikuma un visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas.

Kontakti:

Rīga, Merķeļa iela 17/19, 29996045, merkela17@fortuna.lv

Rīga, Gogoļa iela 7, 28444226, gogola7@fortuna.lv

Rīga, Merķeļa iela 8 (ieeja no pagalma), 25911009, merkelaiela8@fortuna.lv

Rīga, Brīvības iela 162/2, 29998360, brivibasiela162@fortuna.lv

Liepāja, Liela iela 6 (Pasta 1), 20369303, liepaja@fortuna.lv

Jūrmala, Dubultu prosp. 11, 27088682, jurmala@fortuna.lv

Daugavpils, Rīgas iela 65, 20042381, daugavpils@fortuna.lv

Aptauja

Kāpēc Jūs iegājāt mūsu mājas lapā?

atradu google
atradu adresi reklāmas bukletā
jau mācījos Jūsu mācību centrā
uzzināju no drauga
uzzinaju Nodarbinatības valsts aģentūrā
skatīt rezultātus

Sadarbības partneris:

BSA


Autortiesības "FORTŪNA" 2011. Visas tiesības aizsargātas.