Sociālā aprūpe


 

SIA MBR sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru veic apmācību, ja bezdarbnieks ir saņēmis kuponu attiecīgās izglītības programmas apguvei (informācija par kuponu saņemšanu http://www.nva.gov.lv/).

 

Sociālā aprūpe - profesionālās pilnveides izglītības programma.

Programmas mērķis: dot izglītojamam apgūt darba tirgum atbilstošas sistematizētas profesionālas zināšanas un prasmes par aprūpes procesu personām, kuras pašas sevi nevar aprūpēt, ievērot higiēnu, sagatavot un uzņemt ēdienu, uzkopt telpas, apgādāt ar pirmās nepieciešamības precēm, kā arī uzturēt klienta saistību ar apkārtējo vidi.

 

Nepieciešamā izglītība: Pamatizglītība  

Mācību ilgums: 160 stundas vai 4 nedēļas

 

Izsniedzamais dokuments:  Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību

Mācību priekšmetiAprūpes process; Mājturības pamati ;Droša vide un pirmā palīdzība; Aprūpes psiholoģija un saskarsme.

Prasmes, ko iegūsiet apmācības procesā:

pacientu aprūpē un pašaprūpē;

respektēt klienta tiesības un intereses;

uzņemties atbildību par savu darbību;

izturēties pret klientu ar cieņu;

veicināt klienta līdzdarbību pakalpojumu sniegšanā;

sadarboties ar veselības un sociālās aprūpes darbiniekiem;

prast veikt klienta drošu pārvietošanu;

prast pielietot ergonomijas pamatprincipus klienta pārvietošanai;

prast izmantot klienta pārvietošanas palīglīdzekļus;

prast veikt ikdienas darbus mājas apstākļos;

prast sagatavot klienta resursiem un vajadzībām piemērotu ēdienu;

prast veikt iepirkumus;

prast novērot un novērtēt klienta apkārtējās vides riska faktorus;

prast novērot klienta veselības stāvokli, sniegt pirmo palīdzību klienta dzīvībai kritiskās situācijās;

ievērot darba un higiēnas drošības pasākumus;

komunicēties;

līdzdarboties komandas darbā;

novērtēt savas spējas;

ievērot konfidencialitāti;

prast uzturēt drošu vidi klientam.

 

 

Profesionālie

mācību

priekšmeti

 

Pārbaudījuma

Veids

 

Kontaktstundas

 

Teorija

Praktiskās mācības

Kopā

1.

2.

3.

4.

5.

Aprūpes process

eksāmens

44

18

62

Mājturības pamati

Ieskaite

23

14

37

Droša vide un pirmā palīdzība

Ieskaite

13

10

23

Aprūpes psiholoģija un saskarsme

Ieskaite

24

10

34

Noslēguma pārbaudījums – eksāmens

1

3

4

                                                        Kopā

105

55

160

Parakse notiek: Biedrības "Dzintarkrasta serviss" Sociālās aprūpes centrs – pansionātā „Liepa" un Engures novada domes pansionātā „Rauda”. Programma atjaunota 2015.gadā.

Sikāk www.nva.gov.lv

Mācību vieta:

Šobrīd mācību programmu piedāvājam: Rīgā, Daugavpilī, Jūrmalā, Liepājā. Ja vēlaties uzzināt vairāk par iespējām apgūt šo programmu citur, lūdzam sazināties ar tuvākās filiāles Mācību kursu vadītāju vai arī rakstīt uz attiecīgu e-pastu:

Rīga, Merķeļa iela 17/19,29996045, merkela17@fortuna.lv

Rīga, Gogoļa iela 7, 28444226, gogola7@fortuna.lv

Rīga, Merķeļa iela 8 (ieeja no pagalma), 67288898, 25911009, merkelaiela8@fortuna.lv

Rīga, Brīvības iela 162/2, 67517332, 29998360, brivibasiela162@fortuna.lv

Liepāja, Liela iela 6 (Pasta 1), 63426870, 20369303, liepaja@fortuna.lv

Jūrmala, Dubultu prosp. 11, 67755850, 27088682, jurmala@fortuna.lv

Daugavpils, Rīgas iela 65, 65424320, 20042381, daugavpils@fortuna.lv

 

Aptauja

Kāpēc Jūs iegājāt mūsu mājas lapā?

atradu google
atradu adresi reklāmas bukletā
jau mācījos Jūsu mācību centrā
uzzināju no drauga
uzzinaju Nodarbinatības valsts aģentūrā
skatīt rezultātus

Sadarbības partneris:

BSA


Autortiesības "FORTŪNA" 2011. Visas tiesības aizsargātas.