Projektu vadība


SIA MBR sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru veic apmācību, ja bezdarbnieks ir saņēmis kuponu attiecīgās izglītības programmas apguvei (informācija par kuponu saņemšanu http://www.nva.gov.lv/).

Projektu vadība - profesionālās pilnveides izglītība

Projektu vadība - Izglītības procesa rezultātā dot iespēju izglītojamajam apgūt zināšanas un prasmes par projektu vadības organizēšanu, stratēģijas plānošanu, kvalitātes nodrošināšanu projekta realizēšanā.

Nepieciešamā izglītība: vismaz vidēja. 

Mācību ilgums: 160 stundas 1 mēnesis.

 

Kursa “Projektu vadība” nodarbību grafiks

(Nodarbību laiks – 2 mācību stundas katru dienu (attālināti) no plkst.11.00-12.30 (ZOOM platformā ar pārtraukumu)

 

Nodarbību

nr.

Datumi

Tēma

Stundu skaits

1.

07.06.

Projekta būtība un stratēģija

2

2.-3.

09.05; 13.06.

Projekta dzīves cikls

3

Projekta izstrāde un menedžments

1

4.-5.

14.06.; 17.06.

Projekta izstrāde un menedžments

4

6.-8.

20.06.; 21.06.; 27.06.

Projekta organizācija

6

9.-12.

28.06.;04.07.;

05.07.08.07.

Projekta plānošana

8

13.-16.

11.07.;12.07.

15.07.; 18.07.

Projekta izstrāde

8

17.-19.

18.07.;19.07.;

22.07.;25.07

Projekta izstrāde

8

20.-21.

26.07.; 29.07.

Projekta izstrāde

4

22.-25.

01.08.;02.08.;

05.08.;08.08.

Projekta plānu realizācija

8

26.-28.

09.08.;12.08.

15.08.

Projekta plānu realizācija

6

29.-32.

 

16.08.;19.08.;

22.08.;23.08.

Cilvēku resursu vadība

8

33.-36.

26.08.;29.08.;

30.08.;02.09

Cilvēku resursu vadība

8

37.-40.

05.09.;06.09.;

09.09.; 12.09.

Projekta budžeta plānošana un realizācija

8

41.-44.

13.09.;16.09.;

19.09.;20.09.

Projekta budžeta plānošana un realizācija

8

45.-48.

23.09.;26.09.;

27.09.;30.09.

Projekta dokumentācija

8

49.-52.

03.10.;04.10.;

07.10.;10.10.

Projekta dokumentācija

8

53.-56.

11.10.;14.10.;

17.10.; 18.10.

Projekta dokumentācija

8

57.-60.

21.10.;24.10.;

25.10.; 28.10.

Projekta kvalitātes un risku vadība

8

61.-63.

31.10.;01.11.;

04.11.

ES struktūrfondu un cita ārvalstu finansējuma piesaiste

6

64.-67.

07.11. 08.11.;

11.11.;14.11.

 

Projekta tehniskais nodrošinājums

8

68.-69.

15.11.; 21.11.

Projekta tehniskais nodrošinājums

4

70.-73.

22.11.;25.11.;

28.11.; 29.11.

Projekta prezentācijas satura,  izskata izstrādāšana, demonstrēšana

8

74.-77.

02.12.;05.12.;

06.12.;09.12.

Projekta noslēgums

8

78.

12.12.

Projekta noslēgums

2

79.

13.12.

Noslēguma pārbaudījums

2

Kopā

160

 

Mācību priekšmeti: Projektu vadības galvenie aspekti, Lietvedība, Grāmatvedība un finanšu vadība, Tirgzinības un reklāma, Komercdarbības stratēģija, Lietišķā saskarsme, Prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana.

 Teorētiskās un praktiskās zināšanas nostiprinās kvalifikācijas praksē: Latvijas Nacionāla projektu vadīšanas asociācija (vairāk par 24 biedriem), SIA Elladent, SIA Projektu laboratorija, SIA PINAI, SIA JT TA, SIA AIPIN.

Apmācību procesā tiek iegūtas zināšanas un prasmes kā:

pielietot praksē menedžmenta funkcijas – plānošanu, organizēšanu, motivēšanu, kontroli;

vadīt lēmumu pieņemšanas procesu;

izstrādāt projektu;

vadīt projektu;

prezentēt savu projektu.

Apmācību metodes:

Mācību procesā tiek izmantotas dažādas tradicionālās metodes- dzīvā vārda metodes (monoloģiskās, dialoģiskās), darbs ar grāmatu (izskaidrojošā lasīšana, patstāvīgā lasīšana, rakstveida vingrinājumi, kontroldarbi), praktiskās metodes (praktiskie darbi), kā arī interaktīvās mācību metodes- diskusijas, konkrētu situāciju analīze, lomu izpildīšana, imitācijas spēles, komandu darbs u.c., kas programmas apguvi padara efektīvāku.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu – atzīmi (ne zemāku par 4 „gandrīz viduvēji” 10 ballu vērtējuma skalā) vai „ieskaitīts”, nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

Tālākās izglītības iespējas:

Pēc izglītības programmas apguves izglītojamajiem ir iespēja pilnveidot zināšanas un prasmi attiecīgos augstākā līmeņa kursos, izglītoties pašmācības ceļā, tālmācības kursos.

Sīkāk www.nva.gov.lv

Mācību vieta:

Šobrīd mācību programmu piedāvājam: Rīgā, Daugavpilī, Jūrmalā, Liepājā. Ja vēlaties uzzināt vairāk par iespējām apgūt šo programmu citur, lūdzam sazināties ar tuvākās filiāles Mācību kursu vadītāju vai arī rakstīt uz attiecīgu e-pastu:

Rīga, Merķeļa iela 17/19,29996045, merkela17@fortuna.lv

Rīga, Gogoļa iela 7, 28444226, gogola7@fortuna.lv

Rīga, Merķeļa iela 8 (ieeja no pagalma), 25911009, merkelaiela8@fortuna.lv

Rīga, Brīvības iela 162/2, 29998360, brivibasiela162@fortuna.lv

Liepāja, Liela iela 6 (Pasta 1), 20369303, liepaja@fortuna.lv

Jūrmala, Dubultu prosp. 11, 27088682, jurmala@fortuna.lv

Daugavpils, Rīgas iela 65, 20042381, daugavpils@fortuna.lv

Aptauja

Kāpēc Jūs iegājāt mūsu mājas lapā?

atradu google
atradu adresi reklāmas bukletā
jau mācījos Jūsu mācību centrā
uzzināju no drauga
uzzinaju Nodarbinatības valsts aģentūrā
skatīt rezultātus

Sadarbības partneris:

BSA


Autortiesības "FORTŪNA" 2011. Visas tiesības aizsargātas.