Lietvedība


SIA MBR sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru veic apmācību, ja bezdarbnieks ir saņēmis kuponu attiecīgās izglītības programmas apguvei (informācija par kuponu saņemšanu http://www.nva.gov.lv/).

Lietvedis - 2. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Lietvedis Izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu speciālistu, kas spēj veikt arhivēšanas dokumentu pārvaldības darbu Latvijas Republikas valsts pārvaldes institūcijās un pašvaldību iestādēs, uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un uzņēmējsabiedrību apvienībās, sabiedriskajās un reliģiskajās organizācijās, kur notiek dokumentēšana, dokumentu uzskaite, reģistrācija, pieņemšana, nosūtīšana, apgrozība, izpildes kontrole un saglabāšanas. 

Nepieciešamā izglītība: vismaz pamatizglītība. 

Mācību ilgums: 640 stundas vai 4-5 mēneši.

Mācību priekšmeti: Dokumentu pārvaldība, Sekretāra ABC, Personāllietu arhīvs, Biroja tehniskais nodrošinājums, Latviešu valodas praktiskā stilistika un rediģēšana, Lietišķā angļu valoda, Informācijas tehnoloģijas, Darba un vides aizsardzība, Saskarsmes psiholoģija.

 

Teorētiskās un praktiskās zināšanas nostiprinās kvalifikācijas praksē: Latvijas Nacionāla projektu vadīšanas asociācija (vairāk par 24 biedriem), SIA Elladent, SIA Projektu laboratorija, SIA PINAI, SIA JT TA, SIA AIPIN.

 

Apmācību procesā tiek iegūtas zināšanas un prasmes kā:

atrast un izvēlēties profesionālajai darbībai nepieciešamo informāciju;

ievērot vides aizsardzības noteikumus, darba higiēnas, ergonomikas un darba drošības noteikumus, elektrodrošības noteikumus, ugunsdrošības noteikumus;

izdarīt nepieciešamās atzīmes uz dokumentiem, ievietot dokumentus lietās;

izmantot reglamentējošos normatīvos aktus, kas nosaka dokumentu pārvaldības procesu;

izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem;

lietot biroja tehniku un elektroniskos saziņas līdzekļus;

lietot lietvedības un citas nepieciešamās datorprogrammas, strādāt ar lietvedības datorprogrammām;

novērtēt savas spējas, uzņemties atbildību par profesionālās darbības kvalitāti un kvantitāti;

 organizēt savu darbu un savā pakļautībā esošo darbinieku darbu;

pārzināt lietišķo etiķeti un sagatavot prezentācijas u.c. pasākumus;

plānot un organizēt savu darbu un darbavietu;

plānot veicamos darbus un noteikt to prioritātes;

sagatavot nepieciešamos dokumentus darbinieku darījuma braucieniem;

sagatavot un veikt dokumenta oriģināla atvasinājumu apliecināšanu;

strādāt komandā;

veidot lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru;

veikt dokumentu pieņemšanu, sadali, reģistrāciju, apgrozību, izpildes kontroli, pārbaudi, sistematizāciju, nosūtīšanu, izsniegšanu un uzskaiti;

veikt sēžu, sapulču un citu pasākumu protokolēšanu;

zināt un izmantot dokumentu pārvaldības terminus.

Profesionālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu – atzīmi visos izglītības programmas mācību priekšmetos un kvalifikācijas praksē un nokārtojuši profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un saņēmuši tajā vērtējumu – atzīmi ne zemāku par „viduvēji”-5, saņem profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Tālākās izglītības iespējas:

turpināt izglītību profesionālās izglītības programmās;

izglītoties dažāda veida profesionālās pilnveides programmās.

 

Sīkāk www.nva.gov.lv

Mācību vieta:

Šobrīd mācību programmu piedāvājam: Rīgā, Daugavpilī, Jūrmalā, Liepājā. Ja vēlaties uzzināt vairāk par iespējām apgūt šo programmu citur, lūdzam sazināties ar tuvākās filiāles Mācību kursu vadītāju vai arī rakstīt uz attiecīgu e-pastu:

Rīga, Merķeļa iela 17/19,29996045, merkela17@fortuna.lv

Rīga, Gogoļa iela 7, 28444226, gogola7@fortuna.lv

Rīga, Merķeļa iela 8 (ieeja no pagalma), 25911009, merkelaiela8@fortuna.lv

Rīga, Brīvības iela 162/2, 29998360, brivibasiela162@fortuna.lv

Liepāja, Liela iela 6 (Pasta 1), 20369303, liepaja@fortuna.lv

Jūrmala, Dubultu prosp. 11, 27088682, jurmala@fortuna.lv

Daugavpils, Rīgas iela 65, 20042381, daugavpils@fortuna.lv

Aptauja

Kāpēc Jūs iegājāt mūsu mājas lapā?

atradu google
atradu adresi reklāmas bukletā
jau mācījos Jūsu mācību centrā
uzzināju no drauga
uzzinaju Nodarbinatības valsts aģentūrā
skatīt rezultātus

Sadarbības partneris:

BSA


Autortiesības "FORTŪNA" 2011. Visas tiesības aizsargātas.