Autoelektriķis


SIA MBR sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru veic apmācību, ja bezdarbnieks ir saņēmis kuponu attiecīgās izglītības programmas apguvei (informācija par kuponu saņemšanu http://www.nva.gov.lv/).

 

Jaunums: apmācība notiek pēc Somu HMV - Systems Baltic programmas, 2015.gadā iegadāta online-licence.


Automehāniķis - 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis

Automehāniķis Izglītības procesa rezultātā sagatavot autoelektriķi, kas var strādāt automobiļu tirdzniecības, tehniskās apkopes uzņēmumos un remontdarbnīcās, kurš var veik automobiļu elektroierīču, elektronisko vadības sistēmu, elektroinstalācijas pārbaudi, remontu vai nomaiņu, aprīkot automobiļus ar papildus elektroierīcēm vai elektroniskām sistēmām, ievērojot ražotāju rūpnīcu noteiktās remonta un tehnoloģiskās prasības.

 . 

Nepieciešamā izglītība: Vidējā izglītība

Mācību ilgums: 960 stundas vai 5-6 mēneši.

Mācību priekšmeti: Materiālu mācība;Automobiļu uzbūve, remonts, tehniskā apkope; Elektrotehnikas un elektronikas darbi; Automobiļu elektronisko sistēmu diagnostika; Darba tiesību pamati, darba aizsardzība, elktrodrošība, ugunsdrošība; Rasējumu lasīšana; Lietišķā saskarsme.

 

Teorētiskās un praktiskās zināšanas nostiprināsi kvalifikācijas praksē mūsdienīgos, modernām tehnoloģijām aprīkotos, automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, auto servisos.

Apmācību procesā tiek iegūtas zināšanas un prasmes kā:

strādāt patstāvīgi

organizēt un sagatavot darba vietu darba procesam

noteikt veicamo darbu secību

izmantot jaunākās tehnoloģijas savā darbā

strādāt radoši

argumentēt un izteikt savus uzskatus, uzklausīt cilvēkus

pielietot profesionālo terminoloģiju

izvēlēties un pielietot automobiļu elektroiekārtu un elektronisko vadības sistēmu remonta un apkopes tehnoloģiju

noteikt iespējamos elektrisko un elektronisko sistēmu bojājumus

izvēlēties nepieciešanos materiālus, instrumentus

sagatavot elektroniskās vadības sistēmas remonta darbiem

veikt elektrisko parametru: sprieguma, strāvas, pretestības – mērīšanu un analīzi

sastādīt elektromontāžas shēmas

strādāt ar automobiļu sistēmu diagnostikas testeriem un kontroles iekārtām, elektroniskajiem mērinstrumentiem

analizēt mērījumu un diagnostikas datu rezultātus, lokalizēt bojājumus

aprīkot automobiļus ar signalizācijas, pretaizdzīšanas, audio un video iekārtām un līdzīgām iekārtām

veikt papildus elektrisko un elektronisko sistēmu integrēšanu automobīļa struktūrā

noteikt nomaināmās un remontējamās detaļas, blokus un mezglus

novērst elektronisko vadības sistēmu bojājumus

veikt elektrisko shēmu elementu izvēli

aprēķināt resursu patēriņu

aprēķināt remontu darba laiku atbilstoši normatīviem

organizēt un sagatavot darba vietu atbilstoši tehnoloģiskām prasībām un darba drošības noteikumiem

izvēlēties darba uzdevuma veikšanai nepieciešamos mērinstrumetus un materiālus

strādāt ar rokas, pneimatiskajiem un elektriskajiem instrumentiem

veikt dažādu neelektrisko lielumu – kloķvārpstas griešanās frekvences, kompresijas spiediena, atgāzu komponentu koncentrācijas mērīšanu

lasīt kopsalikuma darba rasējumus, elektromontāžas un principiālās shēmas

ievērot darba drošības un vides aizsardzības noteikumus

ievērot izpildāmā darba tehnoloģiju saskaņā ar rūpnīcas izgatavotājas prasībām

 

 

Mācību priekšmets

Stundu skaits

 

Pārb.

veids

Teorija

Praktiskās mācības

Kopā

Materiālu mācība

45

49

94

ieskaite

Automobiļu elektroiekārtu uzbūve, remonts, tehniskā apkope

128

118

246

ieskaite

Elektrotehnikas un elektronikas pamati

84

70

154

eksāmens

Automobiļu elektronisko sistēmu diagnostika

60

44

104

eksāmens

Darba tiesību pamati, darba aizsardzība, elektrodrošība, ugunsdrošība

15

1

16

ieskaite

Rasējumu lasīšana

48

38

86

ieskaite

Lietišķā saskarsme

12

0

12

ieskaite

Kvalifikācijas prakse

-

240

240

 

Kvalifikācijas eksāmens

2

6

8

 

Kopā

394

566

960

 

Prakse notiek: M3 SIA, SIA K-Serviss. Programma atjaunota 2015.gadā.

Programmas apguves novērtēšana: izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu, kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem saņem profesionālās kvalifikācijas apliecību.

 

 

Sikāk www.nva.gov.lv

Mācību vieta:

Šobrīd mācību programmu piedāvājam: Rīgā, Daugavpilī, Jūrmalā, Liepājā. Ja vēlaties uzzināt vairāk par iespējām apgūt šo programmu citur, lūdzam sazināties ar tuvākās filiāles Mācību kursu vadītāju vai arī rakstīt uz attiecīgu e-pastu:

Rīga, Merķeļa iela 17/19,29996045, merkela17@fortuna.lv

Rīga, Gogoļa iela 7, 28444226, gogola7@fortuna.lv

Rīga, Merķeļa iela 8 (ieeja no pagalma), 67288898, 25911009, merkelaiela8@fortuna.lv

Rīga, Brīvības iela 162/2, 67517332, 29998360, brivibasiela162@fortuna.lv

Liepāja, Liela iela 6 (Pasta 1), 63426870, 20369303, liepaja@fortuna.lv

Jūrmala, Dubultu prosp. 11, 67755850, 27088682, jurmala@fortuna.lv

Daugavpils, Rīgas iela 65, 65424320, 20042381, daugavpils@fortuna.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptauja

Kāpēc Jūs iegājāt mūsu mājas lapā?

atradu google
atradu adresi reklāmas bukletā
jau mācījos Jūsu mācību centrā
uzzināju no drauga
uzzinaju Nodarbinatības valsts aģentūrā
skatīt rezultātus

Sadarbības partneris:

BSA


Autortiesības "FORTŪNA" 2011. Visas tiesības aizsargātas.