Aukle-Bērnu aprūpe 40 stundas ar pirmo palīdzību


NVA kursi (bezdarbnieku kursi)
21.01.2014.

Aukle programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas, prasmes un iemaņas bērna uzraudzības pakalpojumu sniegšanai. Sagatavot klausītājus aukles darba uzdevumiem, kas sniedz pakalpojumus fiziskām vai juridiskām personām, nodrošinot bērna aprūpi. Aukle veic primārus bērna aprūpes pasākumus – ēdina, aprūpē, mazgā un ģērbj bērnu, seko bērna veselības stāvoklim, vajadzības gadījumā sniedz pirmo medicīnisko palīdzību, rūpējas par bērna dienas režīma ievērošanu, veido bērnam kulturālas uzvedības un higiēniskās iemaņas un nodrošina bērna radošas darbības organizēšanu un saturīgu brīvā laika pavadīšanu; prot plānot veselīga uztura ēdienkarti, apzinās veselīga uztura nozīmi bērna attīstībā un veselības saglabāšanā, gatavo ēdienu un pasniedz to; atbalsta vecākus bērna audzināšanā un veicina bērna vienmērīgu izaugsmi un zināšanu apguvi.

Nepieciešamā izglītība: Pamatizglītība

Mācību ilgums: 40 stundas vai 1 nedēļa.

Mācību priekšmeti: bērnu uzraudzība, aprūpes psiholoģija un saskarsme, sanitārija un higiēna, pirmā palīdzība.

 Mācību maksa: 170,74 EUR/120LVL

Apmācību procesā tiek iegūtas zināšanas un prasmes kā:

·         novērtēt bērna veselības stāvokli;

·         informēt vecākus vai medmāsu par novērotajām izmaiņām bērna veselības stāvoklī;

·         sniegt pirmo medicīnisko palīdzību šādos gadījumos:

·         pirmā palīdzība terminālos stāvokļos, aizrīšanās, traumas (puni, sasitumi, smadzeņu satricinājuma pazīmes), apdegumi, asiņošana no deguna, ausī vai degunā ievietots svešķermenis, saindēšanās, alerģiskas reakcijas (lapseņu, bišu kodieni utt.);

·         pārzināt pirmās palīdzības aptieciņas sastāvu;

·         pārzināt medikamentu lietošanu;

·         rīkoties krīzes situācijās (ugunsgrēks, dabas katastrofas );

·         pavadīt bērnus pēc norādījuma;

·         palīdzēt bērnam apģērbties un noģērbties;

·         organizēt bērna ēdināšanu;

·         sekot bērna higiēnai;

·         veicināt bērna pašaprūpes iemaņu apguvi;

·         ievērot bērna dienas režīmu;

·         apzināt bērna vispārējās spējas un iemaņas;

·         izraisīt interesi par ikdienas dzīves parādībām;

·         paplašināt bērna vārdu krājumu;

·         attīstīt priekšstatu par apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm;

·         veicināt bērna socializāciju ar rotaļu palīdzību;

·         ievērot svētku svinēšanas tradīcijas;

·         organizēt bērna radošo darbību tēlotājmākslā, rotaļās, rokdarbos, rotaļlietu gatavošanā, ritmikā, bērnu literatūras apguvē;

·         iekļauties kolektīvā;

·         sadarboties ar bērnu un ģimeni;

·         ievērot bērna attīstības vecumposmu īpatnības;

·         izvēlēties atbilstošu apģērbu darbam ar bērniem;

·         izkopt runas stilu;

·         ievērot uzvedības kultūru un pieklājības normas;

·         ievērot galda kultūru;

·         orientēties neverbālās saskarsmes pamatprincipos;

·         ievērot higiēnas prasības telpām, aprīkojumam un inventāram;

·         apģērbam un veļai, rotaļlietām;

·         izvēlēties pareizus mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus;

·         ievērot vēdināšanas režīmu;

·         ievērot darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus;

·         ievērot sadzīves tehnikas lietošanas instrukcijas;

·         kopt sadzīves tehniku atbilstoši noteikumiem;

·         rūpēties par savas profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu.

 Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju novērtējumu, kārto noslēguma pārbaudījumu - eksāmenu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

 Mācību vieta:

Šobrīd mācību programmu piedāvājam: Rīgā, Daugavpilī, Jelgava, Jūrmalā, Liepājā, Saldū, Ventspilī. Ja vēlaties uzzināt vairāk par iespējām apgūt šo programmu citur, lūdzam sazināties ar tuvākās filiāles Mācību kursu vadītāju vai arī rakstīt uz attiecīgu e-pastu:

Rīga, Merķeļa iela 17/19, 67221663, 29996045, merkela17@fortuna.lv  vai sadaļā pieteikties attiecīgājā filiālē.

Aptauja

Kāpēc Jūs iegājāt mūsu mājas lapā?

atradu google
atradu adresi reklāmas bukletā
jau mācījos Jūsu mācību centrā
uzzināju no drauga
uzzinaju Nodarbinatības valsts aģentūrā
skatīt rezultātus

Sadarbības partneris:

BSA


Autortiesības "FORTŪNA" 2011. Visas tiesības aizsargātas.