Projektu vadība


SIA MBR sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru veic apmācību, ja bezdarbnieks ir saņēmis kuponu attiecīgās izglītības programmas apguvei (informācija par kuponu saņemšanu http://www.nva.gov.lv/).

Projektu vadība - profesionālās pilnveides izglītība

Projektu vadība - Izglītības procesa rezultātā dot iespēju izglītojamajam apgūt zināšanas un prasmes par projektu vadības organizēšanu, stratēģijas plānošanu, kvalitātes nodrošināšanu projekta realizēšanā.

Nepieciešamā izglītība: vismaz vidēja. 

Mācību ilgums: 160 stundas 1 mēnesis.

Mācību priekšmeti: Projektu vadības galvenie aspekti, Lietvedība, Grāmatvedība un finanšu vadība, Tirgzinības un reklāma, Komercdarbības stratēģija, Lietišķā saskarsme, Prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana.

 Teorētiskās un praktiskās zināšanas nostiprinās kvalifikācijas praksē: Latvijas Nacionāla projektu vadīšanas asociācija (vairāk par 24 biedriem), SIA Elladent, SIA Projektu laboratorija, SIA PINAI, SIA JT TA, SIA AIPIN.

Apmācību procesā tiek iegūtas zināšanas un prasmes kā:

pielietot praksē menedžmenta funkcijas – plānošanu, organizēšanu, motivēšanu, kontroli;

vadīt lēmumu pieņemšanas procesu;

izstrādāt projektu;

vadīt projektu;

prezentēt savu projektu.

Apmācību metodes:

Mācību procesā tiek izmantotas dažādas tradicionālās metodes- dzīvā vārda metodes (monoloģiskās, dialoģiskās), darbs ar grāmatu (izskaidrojošā lasīšana, patstāvīgā lasīšana, rakstveida vingrinājumi, kontroldarbi), praktiskās metodes (praktiskie darbi), kā arī interaktīvās mācību metodes- diskusijas, konkrētu situāciju analīze, lomu izpildīšana, imitācijas spēles, komandu darbs u.c., kas programmas apguvi padara efektīvāku.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu – atzīmi (ne zemāku par 4 „gandrīz viduvēji” 10 ballu vērtējuma skalā) vai „ieskaitīts”, nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

Tālākās izglītības iespējas:

Pēc izglītības programmas apguves izglītojamajiem ir iespēja pilnveidot zināšanas un prasmi attiecīgos augstākā līmeņa kursos, izglītoties pašmācības ceļā, tālmācības kursos.

Sīkāk www.nva.gov.lv

Mācību vieta:

Šobrīd mācību programmu piedāvājam: Rīgā, Daugavpilī, Jūrmalā, Liepājā. Ja vēlaties uzzināt vairāk par iespējām apgūt šo programmu citur, lūdzam sazināties ar tuvākās filiāles Mācību kursu vadītāju vai arī rakstīt uz attiecīgu e-pastu:

Rīga, Merķeļa iela 17/19,29996045, merkela17@fortuna.lv

Rīga, Gogoļa iela 7, 28444226, gogola7@fortuna.lv

Rīga, Merķeļa iela 8 (ieeja no pagalma), 25911009, merkelaiela8@fortuna.lv

Rīga, Brīvības iela 162/2, 29998360, brivibasiela162@fortuna.lv

Liepāja, Liela iela 6 (Pasta 1), 20369303, liepaja@fortuna.lv

Jūrmala, Dubultu prosp. 11, 27088682, jurmala@fortuna.lv

Daugavpils, Rīgas iela 65, 20042381, daugavpils@fortuna.lv

Aptauja

Kāpēc Jūs iegājāt mūsu mājas lapā?

atradu google
atradu adresi reklāmas bukletā
jau mācījos Jūsu mācību centrā
uzzināju no drauga
uzzinaju Nodarbinatības valsts aģentūrā
skatīt rezultātus


Autortiesības "FORTŪNA" 2011. Visas tiesības aizsargātas.