Projektu vadība


SIA MBR sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru veic apmācību, ja bezdarbnieks ir saņēmis kuponu attiecīgās izglītības programmas apguvei (informācija par kuponu saņemšanu http://www.nva.gov.lv/).

Projektu vadība - profesionālās pilnveides izglītība

Projektu vadība - Izglītības procesa rezultātā dot iespēju izglītojamajam apgūt zināšanas un prasmes par projektu vadības organizēšanu, stratēģijas plānošanu, kvalitātes nodrošināšanu projekta realizēšanā.

Nepieciešamā izglītība: vismaz vidēja. 

Mācību ilgums: 160 stundas 1 mēnesis.

Mācību priekšmeti: Projektu vadības galvenie aspekti, Lietvedība, Grāmatvedība un finanšu vadība, Tirgzinības un reklāma, Komercdarbības stratēģija, Lietišķā saskarsme, Prezentācijas materiālu sagatavošana un demonstrēšana.

 Teorētiskās un praktiskās zināšanas nostiprinās kvalifikācijas praksē: Latvijas Nacionāla projektu vadīšanas asociācija (vairāk par 24 biedriem), SIA Elladent, SIA Projektu laboratorija, SIA PINAI, SIA JT TA, SIA AIPIN.

Apmācību procesā tiek iegūtas zināšanas un prasmes kā:

pielietot praksē menedžmenta funkcijas – plānošanu, organizēšanu, motivēšanu, kontroli;

vadīt lēmumu pieņemšanas procesu;

izstrādāt projektu;

vadīt projektu;

prezentēt savu projektu.

Apmācību metodes:

Mācību procesā tiek izmantotas dažādas tradicionālās metodes- dzīvā vārda metodes (monoloģiskās, dialoģiskās), darbs ar grāmatu (izskaidrojošā lasīšana, patstāvīgā lasīšana, rakstveida vingrinājumi, kontroldarbi), praktiskās metodes (praktiskie darbi), kā arī interaktīvās mācību metodes- diskusijas, konkrētu situāciju analīze, lomu izpildīšana, imitācijas spēles, komandu darbs u.c., kas programmas apguvi padara efektīvāku.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana:

Izglītojamie, kuri apguvuši izglītības programmu un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu – atzīmi (ne zemāku par 4 „gandrīz viduvēji” 10 ballu vērtējuma skalā) vai „ieskaitīts”, nokārtojuši noslēguma pārbaudījumu saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītību.

Tālākās izglītības iespējas:

Pēc izglītības programmas apguves izglītojamajiem ir iespēja pilnveidot zināšanas un prasmi attiecīgos augstākā līmeņa kursos, izglītoties pašmācības ceļā, tālmācības kursos.

Sīkāk www.nva.gov.lv

Mācību vieta:

Šobrīd mācību programmu piedāvājam: Rīgā, Daugavpilī, Jūrmalā, Liepājā. Ja vēlaties uzzināt vairāk par iespējām apgūt šo programmu citur, lūdzam sazināties ar tuvākās filiāles Mācību kursu vadītāju vai arī rakstīt uz attiecīgu e-pastu:

Rīga, Merķeļa iela 17/19,29996045, merkela17@fortuna.lv

Rīga, Gogoļa iela 7, 28444226, gogola7@fortuna.lv

Rīga, Merķeļa iela 8 (ieeja no pagalma), 25911009, merkelaiela8@fortuna.lv

Rīga, Brīvības iela 162/2, 29998360, brivibasiela162@fortuna.lv

Liepāja, Liela iela 6 (Pasta 1), 20369303, liepaja@fortuna.lv

Jūrmala, Dubultu prosp. 11, 27088682, jurmala@fortuna.lv

Daugavpils, Rīgas iela 65, 20042381, daugavpils@fortuna.lv

Aptauja

Kāpēc Jūs iegājāt mūsu mājas lapā?

atradu google
atradu adresi reklāmas bukletā
jau mācījos Jūsu mācību centrā
uzzināju no drauga
uzzinaju Nodarbinatības valsts aģentūrā
skatīt rezultātus

Sadarbības partneris:

BSA


Autortiesības "FORTŪNA" 2011. Visas tiesības aizsargātas.